Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Напрям підготовки - облік і аудит