Економічна психологія вивчає не тільки і нестільки окремі форми економічної поведінки, це наука про взаємозвязок духовного світу індивідів і груп з господарською активністю.
Економічна психологія вивчає уявлення індивідів і груп про економічні явища і поведінку, що базується на відображенні дійсності. Дана галузь науки виявляє і формалізує закономірності економічної поведінки у всіх її формах - від повсякденної господарської діяльності людини до зовнішньої і внутрішньої політики держави.
Поява на пострадянському просторі ринкової людини стала предметом дослідження інтегрованої теорії, що поєднує психологію і економіку: економічної психології.
Обєктивною передумовою становлення і розвитку економічної психології стали радикальні зміни, перш за все, зміна економічних установок, особливо у відносинах власності на засоби виробництва, поява нових субєктів економічної діяльності.
Завдання економічної психології як науки - позбавитися
від непрацюючих теорій і створювати нові, використовуючи всю суму знань, вироблених світовою думкою. Виконання цього завдання є необхідною умовою виходу пострадянських країн з кризи.

Мета навчальної дисципліни - сформувати у студентів навички ефективного психологічного аналізу економічних явищь на різних рівнях соціального життя суспільства ( індивідуальна поведінка , планування сімейних стосунків, створення організаційно-виробничих систем взаємозвязок різних субєктів економічних відносин, сприйняття фінансової політики, попит і пропозиція людських ресурсів, моделі економічної поведінки населення і т.д.)

Вміння та навички студентів - студенти зможуть
- враховувати і пояснювати варіативність моделей економічної поведінки;
- застосовувати психологічні закономірності у сфері господарської дяльності;
- враховувати індивідуальні відмінності людей;
- використовувати отримані знання і рекомендації стосовно регулювання власної економічної поведінки.

Напрям підготовки - 6.030102 Психологія

Рекомендований семестр навчання - 7

Курс - V