Метою навчальної дисципліни є набуття основ теоретичних знань стосовно основних понять та принципів екологічної психології, психологічні та етнопсихологічні основи екопсихології, формування та розвиток у студентів навичок дослідження екологічної свідомості методом психодіагностичних вимірювань.
Дисципліна розкриває:

  • особливості становлення екопсихології як науки;
  • задачі та проблеми екопсихології;
  • основні поняття та принципи екопсихології;
  • категорію екологічної свідомості;
  • основу методології та теоретичну базу екосвідомості – суб’єктивний образ світу;
  • екопсихологічні корені української національної культури;
  • методи психодіагностичних вимірювань дослідження екосвідомості;
  • особливості екоосвіти та виховання у постчорнобильський період.


Напрям навчання - 030102 - “психологія”;

Рекомендований семестр навчання - 7