„Економічна статистика” є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки фахівців з Економіки та підприємництва. Метою дисципліни є засвоєння знань про основні поняття і категорії економічної статистики та закономірності функціонування й розвитку економіки, проведення економіко-статистичних досліджень. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з „Загальної теорії статистики”.