Міжнародні фінанси

Метою дисципліни є формування системи знань у галузі фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях.

Напрям навчання - післядипломна освіта

Рекомендований семестр навчання - 4