Метою навчальної дисципліни є вивчення основ інженерної психології, формування системи теоретичних знань та практичних навичок з інженерної психології

Напрям навчання - 6.030102 – «Психологія»

Рекомендований семестр навчання - 8

Кафедра практичної психології (КПП)