«Міжнародна торгівля» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03050301 – «Міжнародна економіка». Метою дисципліни є формування системи теоретико-прикладних знань про сучасну роль, функціональне наповнення та інструментарій міжнародної торгівлі у висококонкурентному середовищі. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з зовнішньоекономічної підготовки в межах вимог за галуззю знань «Економіка та підприємництво»