Розробник - Клименко Світлана Євгенівна, старший викладач кафедри маркетингу і міжнародної економіки.


Метою навчальної дисципліни є формування відповідного світогляду у студентів щодо інноваційного процесу та засад інноваційної політики країн світу, надання студентам системи знань щодо певних міжнародних закономірностей інноваційних процесів як засобу економічного розвитку та набуття навичок творчого мислення.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:
 • основні терміни, які застосовуються в міжнародній інноваційній діяльності;
 • принципи та механізми державного регулювання міжнародних відносин в інноваційній сфері;
 • основні етапи інноваційного процесу та моделі його здійснення;
 • засади ефективного управління інноваційними проектами та інноваційним потенціалом на національному та наднаціональному рівні;
 • методологію оцінювання ефективності інновацій та інноваційної діяльності;
 • теоретичні основи формування ідей просування інновацій на світовому ринку інновацій;
 • методологію вибору оптимальних каналів і форм просування інновацій;
 • законодавчі основи захисту інтелектуальної власності та національних інтересів в науково-технічній сфері;
 • основні положення нормативно-правової бази України з питань інноваційно-інвестиційної діяльності та застосування норм міжнародного права суб’єктами інноваційної діяльності України.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • застосовувати технології проектування інноваційного процесу та аналізувати його основні чинники;
 • приймати ефективні рішення щодо інформаційного та інвестиційного забезпечення інноваційного процесу;
 • формувати інноваційні стратегії розвитку фірми на національному та міжнародному ринках;
 • оцінювати ефективність інноваційних проектів;
 • визначати перспективні напрями міжнародного співробітництва в інноваційній та науково-технічній сферах.