«Міжнародна економічна діяльність України» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030503 – «Міжнародна економіка». Метою дисципліни є формування знань про об’єктивні закономірності, реальні процеси та специфічні особливості міжнародної економічної діяльності України, а також практичних навичок щодо здійснення комерційних, інвестиційних та фінансових операцій у міжнародній сфері. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з економічної підготовки в межах вимог за галуззю знань «Економіка та підприємництво»