«Міжнародна економіка» є нормативною дисципліною циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки фахівців з міжнародної економіки. Метою дисципліни є формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з таких дисциплін як історія економіки та економічної думки, економіка підприємств, гроші та кредит, фінанси.