Метою навчальної дисципліни є систематичне опрацювання сучасних уявлень про природу людини, розкриття сутності базових теорій особистості, вивчення особистісних та індивідуальних властивостей особи, а також її взаємозв’язок і взаємостосунки з іншими людьми.

Напрям навчання - 6.030102 – «Психологія»

Рекомендований семестр навчання - 6

Кафедра практичної психології (КПП)