«Маркетинг оздоровчої фізичної культури» є вибірковою дисципліною циклу вільного вибору студента фахівців з фізичного виховання і здоров’я людини. Метою дисципліни є формування системи знань та практичних навичок про маркетинг фізкультурно-оздоровчих послуг і його застосування у практичній діяльності.  Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з організації та методики масової фізкультури, теорія і практика оздоровчої фізичної культури, менеджмент в оздоровчих групах фізичної культури.