Третя іноземна мова (іспанська)

Напрям навчання - мова та література, переклад

Рекомендований семестр навчання - VIII семестр