Третя іноземна мова (іспанська)
Напрям навчання - мова та література, переклад
Рекомендований семестр навчання - VII семестр