Розглядаються основні етапи розвитку теорії комунікації; сутність та науково–методологічні засади теорії мовної комунікації; основи лінгвістичного навчання

Напрям навчання - філологія.

Рекомендований семестр навчання - 2.