Курс орієнтований на ознайомлення магістрантів з провідними школами і напрямками західного літературо-знавства другої половини ХХ століття. Значна увага приділяється типології побудови теоретичних концепцій, орієнтації літературознавчої методології на сциєнтистський (структуралізм, нова критика, постструктуралізм) чи антропологічний (герменевтика), рецептивна естетика, ґендерні студії) підходи. Передбачається оволодіння найновітнішими дослідницькими методологіями аналізу художнього тексту (деконструктивізм, фемінізм, новий історизм та ін.), засвоєння термінологічного апарату сучасних літературознавчих течій.