Розглядаються основні принципи, способи та найбільш ефективні методичні прийоми навчання основних видів комунікативної діяльності ( усного та писемного мовлення, аудіювання, читання), що застосовуються у вітчизняних та зарубіжних методичних системах.

Напрям навчання - філологія.

Рекомендований семестр навчання - 6.