У даному курсі вивчаються: зміст і завдання лексикології, словниковий склад мови та його властивості (словотвір і значення), загальна лексикологія і лексикологія спеціальна, методи дослідження лексики, синхронний та діахронний підходи до вивчення лексичної системи, зв’язки лексикології з іншими дисциплінами: граматикою, фонетикою, історією мови, етнографією, історією країни, логікою та психологією.

Напрям навчання - філологія

Рекомендований семестр навчання - 5