Мета курсу: показати процес зміни мови як процес історичний. Основні завдання курсу: 1) Показати історію зародження англійської мови починаючи з племених германських діалектів та кінчаючи сталими нормами національної мови. 2) Розповсюдження англ. мови за межами Англії. 3) Історію звукового складу мови. 4) Історію морфології. 5) Історію синтаксису. В результаті вивчення курсу “ Історія англійської мови” студент повинен знати: Теоретичні питання: 1) Взаємозв’язки синхронії та діахронії в мові. 2) Роль лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів. 3) Взаємозв’язки історії англійського народу та історії англійської мови. 4) Основні дати стосовно періодів розвитку мови. вміти: 1) Читати та перекладати тексти з стародавньої англійської мови. 2) Аналізувати фонетичні, морфологічні та синтаксичні явища. 3) Аналізувати сучасні англійські тексти з точки зору латинських, французьких та інших запозичень. 4) Показати походження власних та національних імен, географічних назв. 5) Знаходити слова староанглійського походження.

Кафедра англійської філології (КАФ)