"Історія зарубіжної літератури 1 половини ХХ століття" є теоретичною дисципліною циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисципліни підготовки фахівців спеціалізації "Мова та література (англійська, німецька)". Метою дисципліни є формування у студентів знань про основні соціокультурні та естетичні характеристики зарубіжного літературного процесу 1 половини ХХ ст., вивчення текстів найбільш значних літературних творів названого періоду. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з дисциплін "Вступ до літературознавства", "Історії зарубіжної літератури (античність – межа ХІХ-ХХ ст.)".