"Історія зарубіжної літератури 2 половини ХІХ ст. – початку ХХ ст." є теоретичною дисципліною циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін підготовки фахівців зі спеціальності 7.030507 - "Переклад". Метою дисципліни є сформувати у студентів чіткі знання та уявлення про основні соціокультурні та естетичні характеристики літературного процесу ХІХ ст. (доби реалізму) та порубіжжя ХІХ-ХХ ст., про специфіку художнього мислення, світоглядних орієнтацій і творчих здобутків письменників-реалістів та декадентів, про місце і роль реалістичної та декадансної літератури в історії світової культури, вивчення найбільш значних літературних творів названого періоду. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з дисципліни "Історія зарубіжної літератури (античність, Середньовіччя та Відродження, XVII-XVII ст., доба романтизму)"