"Історія зарубіжної літератури 2-ї половини ХІХ ст. - початку ХХ ст." є теоретичною дисципліною циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін підготовки фахівців зі спеціальності 7. 030502 - "Мова та література (англійська, німецька)". Метою дисципліни є сформувати у студентів чіткі знання та уявлення про основні соціокультурні та естетичні характеристики літературного процесу ХІХ ст. (доби реалізму) та порубіжжя ХІХ-ХХ ст., про специфіку художнього мислення, світоглядних орієнтацій і творчих здобутків письменників-реалістів та декадентів, про місце і роль реалістичної та декадансної літератури в історії світової культури, вивчення найбільш значних літературних творів названого періоду. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з дисциплін "Вступ до літературознавства", "Історія зарубіжної літератури (античність, Середньовіччя та Відродження, XVII-XVII ст., доба романтизму)".