Мета курсу: ознайомити студентів з основами синтаксичного строю англійської мови
Напрям навчання - філологія
Рекомендований семестр навчання - 5