Вступ до мовознавства
Мета навчальної дисципліни: Курс має на меті сформувати в студентів уявлення про мову та мовознавство з урахуванням сучасного стану мовознавчої науки. Розглядаються загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу, сутність та походження мови, закономріності її розвитку та функціонування на різних рівнях та історичних етапах розвитку. Вивчення курсу повинне сформуватити теоретичну базу для засвоєння студентами подальших лінгвістичних дисциплін