Метою навчальної дисципліни є розширення фахової компетенції філолога у царині сучасних напрямів наукового аналізу мов, підготовка студентів до систематичного опрацювання нових теоретичних знань з германського мовознаства та загальної соціолінгвістики.