Напрям: переклад.

Спеціальність: переклад (англійська мова).

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів чіткі знання та уявлення про основні соціокультурні та естетичні характеристики літературного процесу ХVІІ - І пол. ХІХ ст., про специфіку художнього мислення, світоглядних орієнтацій і творчих здобутків письменників, про місце і роль літератури ХVІІ - І пол. ХІХ ст. в історії світової літератури.