Мета курсу: подальший розвиток лінгвістичної компетенції студентів - систематичне застосування попередньо пройденого матеріалу з курсу "Практична фонетика агнлійської мови", ознайомлення студентів з особливостями англійської інтонації у порівнянні з російською та українською, фонетичними стилями, а також з регіональними варіантами англійської мови

Напрям навчання - філологія

Рекомендований семестр навчання - III семестр