“ Інноваційні методики в соціальній роботі ” є Нормативною навчальною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки фахівців з Соціальної роботи.Метою дисципліни є вивчення студентами новітнього досвіду вирішення завдань соціальної допомоги.