“Європейська інтеграція” є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки фахівців з міжнародної економіки. Метою дисципліни є надання студентам систематизованих знань щодо тривалого процесу формування ідеї європейської єдності та втілення її в життя, ознайомлення студентів з сучасним розвитком Європейського Союзу, певним досвідом реалізації курсу на європейську інтеграцію інших посткомуністичних країн, формування уміння самостійного аналізу проблем європейського вибору України з урахуванням її національних інтересів та перспектив розвитку, удосконалення навичок з вироблення пропозицій та конкретних заходів, спрямованих на реалізацію процесу європейської інтеграції, виходячи з принципів та практики діяльності Європейського Союзу.