«Економіка та маркетинг ЗМК. Економіка та маркетинг в рекламі та ПР» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030301 «Журналістика», 6.030302 «Реклама і зв’язки з громад кістю (за видами)». Метою дисципліни є формування у студентів наукового розуміння сутності та особливостей маркетингової діяльності та реалізації комплексу маркетингу на ринку засобів масової комунікації (ЗМК). Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з маркетингової підготовки в межах вимог за галуззю знань «Журналістика та інформація»