Застосування кримінального закону зводиться до двох головних дій - визначення того, за якими статтями передбачене вчинене діяння, та визначення його правових наслідків.

Кафедра кримінального процесу та криміналістики (ККПК)