Кримінальне право (загальна частина) - 1

Напрям навчання - правознавство

Рекомендований семестр навчання - 4