“Теорія керування” є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки фахівців з системного аналізу. Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про принципи побудови, методи аналізу та синтезу систем управління та навичок застосування сучасних програмних комплексів для дослідження і моделювання динамічних систем. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з теорії систем, вищої математики, компютерних технологій та програмування.